Взаємовідносини у системі “Підприємство – державна податкова служба”: Формування механізмів та напрями розвитку

ISBN 978-966-1577-13-7
Кузьмін О. Є., Подольчак Н. Ю., Тимейчук А. А., Гаврилюк В.Я.
Мова: українська
Рік видання: 2012
К-ть сторінок: 218
Відпускна ціна: 99 грн.

Купити

Монографію присвячено теоретико-методологічним та методичним засадам взаємодії у системі «підприємство – державна податкова служба (ДПС)». У праці розвинуто термінологію, уточнено значення, види та етапи формування, вибору та реалізування стратегій та тактик взаємовідносин у системі «підприємство – ДПС»; розроблено модель оцінювання втрат підприємства внаслідок існування соціально-регіональних бар’єрів у взаємодії між підприємством та ДПС; удосконалено механізм кількісного оцінювання рівня впливу зовнішніх та внутрішніх бар’єрів на взаємодію підприємства з ДПС із використанням дисперсійного аналізу та експертних оцінок; розроблено метод кількісного оцінювання податкового ризику у діяльності підприємств; сформовано методичні рекомендації взаємодії ВНЗ із ДПС, бізнес-структурами та іншими зацікавленими групами; запропоновано механізми взаємодії у фінансово-кредитній сфері між ВНЗ та ДПС, фінансово-кредитними установами тощо. Для науковців, підприємців, менеджерів, фахівців, студентів економічних спеціальностей та усім тим, хто цікавиться проблемами менеджменту УДК  

 

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ ВЗАЄМОВІДНОСИН В СИСТЕМІ «ПІДПРИЄМСТВО–ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА»
1.1. Поняття, принципи та моделі формування стратегії та тактики підприємства
1.2. Контур формування стратегії та тактики взаємовідносин в системі «підприємство–ДПС»
1.3. Особливості формування та розвитку стратегії та тактики взаємовідносин в системі «підприємство–ДПС»
Висновки до розділу 1.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗУВАННЯ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВІДНОСИН У СИСТЕМІ «ПІДПРИЄМСТВО – ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА»
2.1. Основні бар’єри стратегічного розвитку взаємовідносин
2.2. Аналізування зовнішніх та внутрішніх бар’єрів формування стратегії та тактики взаємовідносин у системі «підприємство – ДПС»
2.3. Соціальні бар’єри як важливі обмеження розвитку взаємовідносин
Висновки до розділу 2.

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ У СИСТЕМІ «ПІДПРИЄМСТВО – ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА»
3.1. Оцінювання втрат підприємства при виборі стратегії та тактики ухилення від оподаткування
3.2. Управління взаємодією підприємства з ДПС шляхом використання системи показників
3.3. Організування взаємодії у системі «підприємство – податкова адміністрація»
Висновки до розділу 3.

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ БІЗНЕС-СТРУКТУРАМИ ТА ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ
4.1. Формування консультативних рад у вищих навчальних закладах та Державних податкових службах
4.2. Розроблення фінансових продуктів за участі фінансово-кредитних установ, вищих начальних закладів та державної податкової служби
Висновки до розділу 4.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ