Управлінські витрати підприємств газового комплексу: адміністрування та оптимізування

Управлінські витрати підприємств газового комплексу: адміністрування та оптимізування 
ISBN: 978-966-1577-17-5
Автор: Подольчак Н.Ю., Чепіль Б.А.
Мова: українська
Рік видання: 2014
К-сть сторінок: 166
Відпускна ціна: 99 грн.
 
Купити
 
У монографії наведено теоретичне узагальнення досвіду і запропоновано нове вирішення науково-практичного завдання – адміністрування та оптимізування управлінських витрат у діяльності підприємств газового комплексу. Сформовано оптимізаційні моделі розподілу управлінських витрат за основними центрами їх адміністрування у діяльності підприємств газового комплексу на засадах однорідності виконання функцій та завдань керівними підрозділами: фінансово-економічний центр, центр організації виробництва; центр юридичного обслуговування і контролювання, центр обслуговування виробництва, дослідницький центр та центр управління персоналом. Удосконалено класифікацію управлінських витрат, метод ідентифікування сезонності управлінських витрат із використання інструментарію гармонійного аналізу. Розвинуто способи використання спільної діяльності між державними підприємствами та підприємствами-партнерами, які володіють достатніми фінансовими ресурсами для розробки нових свердловин та виведення законсервованих на рентабельну потужність видобування енергоресурсів та моделі прогнозування та оцінювання ефективності адміністрування управлінських витрат із використанням кореляційних та дистрибутивно-лагових рівнянь.

Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та магістрів.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕРЕОТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОВОГО КОПЛЕКСУ
1.1. Суть та значення адміністрування управлінських витрат
1.2. Види та особливості управлінських витрат
1.3. Методи адміністрування управлінських витрат
Висновки за розділом 1

РОЗДІЛ 2. Аналізування чинників та оцінювання ефективності адміністрування управлінських витрат у діяльності підприємств гзового комплексу
2.1. Дослідження ринкових чинників та особливостей управлінських витрат у діяльності підприємств газового комплексу
2.2. Ідентифікування та дослідження сезонності в адмініструванні управлінських витрат
2.3. Оцінювання впливу управлінських витрат на ключові індикатори діяльності підприємства на засадах використання кореляційних та дистрибутивно-лагових моделей
Висновки за розділом 2

РОЗДІЛ 3. Розвиток систем адміністрування управлінських витрат підприємств газового комплексу шляхом їх оптимізування
3.1. Формування методів оптимізування управлінських витрат на засадах ефективнішого управління персоналом
3.2. Розвиток спільної діяльності як фактор скорочення управлінських витратта птимізування управлінських ризиків
3.3. Удосконалення адміністрування управлінських витрат із використанням оптимізаційного моделювання
Висновки за розділом 3

ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА