Економіка інноваційного підприємства

Економіка інноваційного підприємства
ISBN: 978-966-1577-11-3
Автор: О.Є.Кузьмін, І.Н.Пащенко, Л.І.Чернобай, А.О.Босак
Мова: українська
Рік видання: 2011
К-сть сторінок: 390
Відпускна ціна: 99

Купити

У посібнику висвітлено основні положення економіки інноваційного підприємства у світлі концепцій стійкого розвитку та економіки знань. Розглянуто особливості управління інноваційними підприємствами на засадах процесно-структурованого підходу, подано статистику інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Особливості інноваційних підприємств та їх ресурсного забезпечення висвітлено у розрізі людського, основного і оборотного капіталу з виокремленням інформаційних та природних ресурсів. Розглянуто проблеми економічного оцінювання діяльності інноваційних підприємств та напрями їх розвитку; виділено проблеми оцінювання якості та конкурентоспроможності інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Досліджено методи забезпечення економічної безпеки та реструктуризації інноваційних підприємств.
Для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, керівників підприємств і державних установ, а також всіх зацікавлених проблематикою інноваційного розвитку.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Передумови виникнення інноваційного підприємства
1.2. Особливості мікроекономіки знань
1.3. Державне регулювання діяльності інноваційних підприємств
1.4. Форми підприємницької діяльності в умовах інноваційного розвитку
1.5. Управління інноваційним підприємством (процесно-структурований підхід)
1.6. Статистика інноваційної діяльності вітчизняних підприємств

РОЗДІЛ 2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Людський капітал
2.2. Основний капітал
2.3. Оборотний капітал
2.4. Інформаційні ресурси
2.5. Природні ресурси

РОЗДІЛ 3.ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Інноваційна діяльність підприємства та показники його інноваційного потенціалу
3.2. Собівартість інноваційної продукції
3.3. Ціноутворення на інноваційну продукцію
3.4. Якість та конкурентоспроможність інноваційної продукції
3.5. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства
3.6. Фінансові результати діяльності інноваційного підприємства

РОЗДІЛ 4. АНТИКРИЗОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Економічна безпека інноваційного підприємства
4.2. Оцінювання вартості інноваційного підприємства
4.3. Санація та реструктуризація інноваційного підприємства
4.4. Банкрутство та ліквідація інноваційного підприємства

РОЗДІЛ 5. КОМПЛЕКСНА РОЗРАХУНКОВА РОБОТА
5.1. Порядок виконання та вимоги до оформлення комплексної розрахункової роботи
5.2. Завдання на виконання комплексної розрахункової роботи
5.3. Розрахункова частина

ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА