Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного ровитку

ISBN 978-966-1577-10-6
Автори: Кузьмін О.Є.,Князь С.В., Політило М.П., Коломієць О.К.
Мова: українська
Рік видання: 2011
К-ть сторінок: 250
Відпускна ціна: 97 грн.
Купити

У монографії розкрито сутність теорії і практики кооперування машинобудівних підприємств у процесі їхнього евристичного та інноваційного розвитку. Під час виконаного дослідження уточнено сутність ключових понять, які стосуються евристичного та інноваційного розвитку, обґрунтовано місце кооперування підприємств у процесі евристичного та інноваційного розвитку, виокремлено принципи формування кооперативних утворень. На підставі аналізування матеріалів машинобудівних підприємств розроблено і розкрито сутність методів удосконалення управління кооперуванням машинобудівних підприємств у процесі їхнього евристичного та інноваційного розвитку. У монографії значну увагу приділено методичному інструментарію забезпечення позитивного впливу трансферного потенціалу суб’єктів кооперування на їхній евристичний та інноваційний розвиток.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, керівників машинобудівних підприємств тощо.

 

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………………………………….. 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КООПЕРУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ЕВРИСТИЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ……………………………………………………………………………………………………. 7

1.1. Сутність евристичного та інноваційного розвитку підприємств …………….. 7

1.2. Місце кооперування підприємств у процесі евристичного та інноваційного розвитку підприємств …………………………………………………………. 20

1.3. Принципи побудови кооперативних відносин підприємств у процесі евристичного та інноваційного розвитку підприємств ……………………………….. 57

РОЗДІЛ 2АНАЛІЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ КООПЕРУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ЕВРИСТИЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОВИТКУ …………………………………………………………………….. 74

2.1. Оцінювання ефективності кооперування підприємств у процесі евристичного та інноваційного розвитку …………………………………………………… 74

2.2. Резерви підвищення ефективності кооперування підприємств у процесі евристичного та інноваційного розвитку …………………………………………………… 95

2.3. Фактори, що впливають на ефективність кооперування у процесі евристичного та інноваційного розвитку …………………………………………………. 108

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КООПЕРУВАННЯМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ЕВРИСТИЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ …………………………………………………………………. 121

3.1. Метод оцінювання рівня евристичного та інноваційного розвитку підприємства …………………………………………………………………………………………… 121

3.2. Стратегічне планування евристичного та інноваційного розвитку підприємства в умовах формування кооперативних відносин ………………….. 133 4

3.3. Управлінські рішення щодо забезпечення позитивного впливу кооперування підприємств на рівень їхнього евристичного та інноваційного розвитку …………………………………………………………………………………………………. 145

РОЗДІЛ 4. ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТРАНСФЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ В УПРАВЛІННІ КООПЕРУВАННЯМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ЕВРИСТИЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОВИТКУ ……………………………….. 160

4.1. Трансферні ризики в управлінні кооперуванням підприємств в процесі їхнього евристичного та інноваційного розвитку: сутність, джерела виникнення, способи аналізування ………………………………………………………….. 160

4.2. Варіативність позиціонування трансферного потенціалу в процесі евристичного та інноваційного розвитку суб’єктів коорперування …………… 176

4.3. Трансферне збалансування інвестиційних портфелів як інструмент удосконалення управління кооперуванням підприємств в процесі їхнього евристичного та інноваційного розвитку …………………………………………………. 195

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………………………. 223

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………………………………………………………………. 235