Стратегічна діяльність підприємств: технології планування та побудова карт

ISBN 978-966-1577-08-3
Автори: Кузьмін О.Є., Петришин Н.Я., Дорошкевич К.O.
Мова: українська
Рік видання: 2011
К-ть сторінок: 320
Відпускна ціна: 97 грн.
Купити

Розвинуто теоретико-методологічні та прикладні засади формування та розвитку технологій стратегічного планування діяльності підприємств, теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо формування і використання стратегічних карт підприємств. Розроблено методичні положення з аналізування діючих на машинобудівних підприємствах технологій стратегічного планування, удосконалено послідовність типової технології стратегічного планування. Розроблено метод оцінювання рівня інформаційного забезпечення використання стратегічних карт машинобудівних підприємств, розглянуто прикладні аспекти процесу формування стратегічних карт та послідовності установлення підрозділу для використання стратегічних карт.

Монографія призначена для науковців, менеджерів, економістів, представників державних органів влади та інших зацікавлених осіб.

ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЛАНУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ…………………………..6

1.1 Поняття та класифікація технологій стратегічного планування діяльності підприємства ……..6

1.2. Сутність, значення формування та класифікація стратегічних карт діяльності підприємств 43

1.3. Фактори, які визначають вибір і застосування технологій стратегічного планування та формування і використання стратегічних карт підприємств ……………………………………………………68

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗУВАННЯ СТАНУ ДІЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ, УМОВ ТА ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ ПІДПРИЄМСТВА …………………………………………………………………………………………………………..91

2.1. Методичні положення з аналізування технологій стратегічного планування та стратегічних карт діяльності підприємств …………………………………………………………………………………………………..91

2.2. Інструментарій стратегічного планування діяльності підприємств ………………………………….113

2.3. Стан використання технологій стратегічного планування на підприємствах……………………134

2.4. Аналізування умов та чинників формування та використання стратегічних карт підприємства ……………………………………………………………………………………………………………………….150

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ……………………………………………………..165

3.1. Етапи розроблення технології стратегічного планування діяльності підприємств ……………165

3.2. Технологія вибору виробничих стратегій для підприємств ……………………………………………..174

3.3. Оцінювання ефективності досягнення стратегій підприємств …………………………………………185

РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ ПІДПРИЄМСТВ……..196

4.1. Моделювання стратегічних карт підприємств…………………………………………………………………196

4.2. Етапи формування стратегічних карт підприємств………………………………………………………….223

4.3. Методичні положення з використання та інформаційне забезпечення стратегічних карт підприємства ……………………………………………………………………………………………………………………….246

4.4. Економічне оцінювання використання стратегічних карт підприємств……………………………274

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………………………………………284