Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні

Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні
ISBN: 978-966-1577-20-5
Автор: Д.В.Ванькович
Мова: українська
Рік видання: 2014
К-сть сторінок: 348
Відпускна ціна: 98 грн.

Купити

У монографії розкрито економічний зміст та функції фінансової політики, особливості її становлення та розвитку в системі економічної науки. З’ясовано інституціональні аспекти фінансової політики та її роль в забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. Поглиблено методологічні засади фінансової політики держави як науки про організацію практичної діяльності у фінансовій сфері. Проведено функціональний аналіз механізму реалізації фінансової політики держави. Розкрито особливості та проведено діагностику результативності реалізації фінансової політики в Україні. Обгрунтовано пропозиції щодо розробки та реалізації стратегії удосконалення механізму реалізації фінансової політики в Україні.
Для наукових працівників, викладачів, фінансистів,аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ І. НАУКОВІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
1.1. Сутнісно-функціональна характеристики фінансової політики
1.2. Фінансова політика в системі економічної науки
1.3. Фінансові відносини як об’єкт політики та їх забезпечувальна природі
1.4. Інституціоналізація фінансової політики

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМНО-ДІЯЛЬНІСТНА КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
2.1. Методологічні основи фінансової політики як системи діяльності
2.2. Основні структурні компоненти фінансової політики
2.3. Управлінська парадигма в методології фінансової поллітики
2.4. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової політики

РОЗДІЛ ІІІ. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ВИКЛИКІВ
3.1. Функціональна характеристикамеханізму реалізації фінансової політики
3.2. Регуляторний потенціал податкової політики
3.3. Бюджетна складова механізму реалізації фінансової політики
3.4. Координація окремих складових механізму реалізаці фінансової політики

РОЗДІЛ ІV.ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
4.1. Фінансова політика в 90-х ХХ століття
4.2. Фінансова політика в умовах відновлення економічного зростання в Україні
4.3. Домінанти вітчизняної фінансової політики в умовах євроінтеграційних процесів

РОЗДІЛ V. ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСОВОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ
5.1. Тенденції світового соціально-економічного розвитку та їх вплив на фінансову політику в Україні
5.2. Обгрунтування концептуальних основ соціалізації фінансової політики держави
5.3. Інструментарій диференціального числення в управлінні державними фінансами
5.4. Інноваційні імперативи реалізації вітчизняноїфінансової політики в умовах євроінтеграції

ВИСНОВКИ
СПИСОК ОПРАЦЬОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ