Управління ризиками машинобудівних підприємств: планування та мотивування

ISBN: 978-966-1577-07-6
Автори: О.Є. Кузьмін…
Мова: українська
Рік видання: 2011
К-ть сторінок: 128
Відпускна ціна: 98 грн.
Купити

Монографію присвячено теоретико-методологічним та методичним засадам удосконалення процесу формування та розвитку систем планування та мотивування економічних ризиків машинобудівних підприємств. У праці запропоновано способи застосування розроблених класифікацій ризиків; удосконалено метод кількісного оцінювання ризиків машинобудівних підприємств на основі знаходження інтегрального індикатора рівня ризику, який, на відміну від існуючих положень, поєднує результати кількісних показників та суб’єктивного аналізування рівня ризику залученими експертами; розвинуто методичний підхід щодо виявлення та оцінювання взаємопов’язаності та взаємовпливу ризиків з метою врахування цих ефектів у плануванні діяльності машинобудівного підприємства.

Монографію можна рекомендувати науковцям, підприємцям, менеджерам, фахівцям, студентам економічних спеціальностей та усім тим, хто цікавиться проблемами менеджменту та ризик-менеджменту

ЗМІСТ

Вступ            ……………………………………………………………………………………………………

4

Розділ 1. Теоретичні та прикладні засади планування економічних ризиків …………………

6

1.1. Суть та види економічних ризиків у діяльності машинобудівного підприємства…………

6

1.2.              Місце та значення функції планування економічних ризиків у системі менеджменту підприємств ……………………………………………………………………………………………..

 

13

1.3.              Особливості планування ризиків зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств………………………………………………………………………………………………

 

27

Розділ 2. Аналізування та кількісне оцінювання ризиків у плануванні діяльності машинобудівних підприємств………………………………………………………………………..

 

32

2.1.             Дослідження підходів та методів ризик-менеджменту у діяльності підприємств…………

32

2.2.             Врахування взаємопов’язаності та впливу ризиків у плануванні діяльності підприємств..

36

2.3.             Кількісне оцінювання ризиків у плануванні діяльності підприємств………………………

45

Розділ 3. Побудова системи управління машинобудівних підприємств на засадах планування ризику……………………………………………………………………………………

 

58

3.1. Стратегічне та оперативне планування ризиків…………………………………………….

58

3.2. Методи оптимізування ризиків у діяльності підприємств………………………………….

66

3.3. Прийняття управлінських рішень з врахуванням запланованих ризиків діяльності підприємств…………………………………………………………………………………….

 

73

Розділ 4. Стимулювання керівників на засадах R-теорії мотивації……………………………..

4.1. Стимулювання керівників шляхом врахування ризику……………………………………..

4.2. Формування методологічних та прикладних аспектівR-теорії мотивації…………………

4.3. Стимулювання керівників шляхом використання принципів R-теорії мотивації……………………

81

81

91

101

Висновки………………………………………………………………………………………………..

115

Використані джерела…………….……………………………………………………………………

119