Управління та зниження рівня ризиків енергозабезпечення підприємств

ISBN 978-966-1577-09-0
Автори: Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Матвіїшин В.Є.
Мова: українська
Рік видання: 2011
К-ть сторінок: 236
Тверда обкладинка
Відпускна ціна: 99 грн.
Купити

Монографію присвячено теоретико-методологічним та методичним засадам управління та зниження ризиків енергозабезпечення підприємств. У праці термінологічно уточнено категорійний апарат; розроблено метод прогнозування ризиків у процесі забезпечення підприємства енергоресурсами із урахуванням індексу сезонності; запропоновано метод кількісного оцінювання ризиків енергозабезпечення підприємства, формування інтегрального показника рівня ризиків та визначення причинно-наслідкових зв’язків між ризиками інтегрального показника рівня ризиків та визначення причинно-наслідкових зв’язків між ризиками енергозабезпечення; отримано модель управління обсягами виробництва з урахуванням ризиків енергозабезпечення; розроблено метод вибору заходів зниження рівня ризиків енергозабезпечення; сформовано механізми ідентифікування ризиків енергозабезпечення підприємства; доведено необхідність та важливість формування нової теорії мотивації (R-теорія), основним механізмом якої є вплив фактора ризику на працю та мотивованість керівників; запропоновано теоретичні, методологічні та прикладні аспекти R-теорії мотивації та метод формування інтегрального показника мотивованості персоналу тощо.

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………………………………. 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ …………………………….. 8

1.1. Енергоресурси підприємства як об’єкт управління енергозабезпеченням . 8

1.2. Вплив турбулентного середовища на енергозабезпечення підприємств .. 22

1.3. Види ризиків енергозабезпечення підприємств ………………………………….. 39

Висновки до розділу 1 ……………………………………………………………………………. 54

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗУВАННЯ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВ ……………………………………………. 57

2.1. Ідентифікування ризиків енергозабезпечення у виробничих та бізнес-процесах підприємств …………………………………………………………………………….. 57

2.2. Кількісне аналізування ризиків енергозабезпечення …………………………… 72

2.3. Оцінювання ризиків енергозабезпечення підприємств за допомогою комплексного методу……………………………………………………………………………… 86

Висновки до розділу 2 ………………………………………………………………………….. 108

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ …………………………………………….. 110

3.1. Планування ризиків в процесі забезпечення підприємства енергоресурсами ………………………………………………………………………………….. 110

3.2. Управління обсягами виробництва врахуванням ризиків енергозабезпечення підприємств …………………………………………………………… 129

3.3. Заходи щодо зниження ризиків енергозабезпечення підприємств ……… 141

Висновки до розділу 3 ………………………………………………………………………….. 153

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ R-ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ…………………………………………………………………………………………… 156

4.1. Чинники необхідності формування нової теорії мотивації із врахуванням ризику …………………………………………………………………………………………………. 156

4.2. Розроблення концепції R-теорії мотивації ……………………………………….. 163

4.3. Особливості управління персоналом із використанням прикладних аспектів R-теорії мотивації …………………………………………………………………… 190

Висновки до розділу 4 ………………………………………………………………………….. 199

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………………………… 203

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………………………… 210

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………………………………………….. 215